Balandžio 14-15 dienomis Kauno Šventosios Dvasios parapijos sutvirtinamieji svečiavosi Šiluvoje. Čia jie turėjo savaitgalio programą skirtą Šventajai Dvasiai pažinti. Daug džiaugsmo sutvirtinamiesiems suteikė žygis miško takeliais ir  maldos Prisikėlusiam Kristui Šviesos kelyje. Jam vadovavo kunigas Sigitas Jurkštas ir kunigų seminarijos klierikas Deividas Dumskis.Konferencijas apie Šventąją Dvasią ir jos veikimą vedė kunigas Erastas Murauskas,o liudijimą sakė savanoris Vilius  Karpavičius. Pasiskirstę į grupeles sutvirtinamieji atliko įvairias užduotis. Viena iš jų buvo pasirinkti maldą ir  intenciją, kurią uždegę žvakelę žvakių šventovėje išsakys Jėzui ir Dievo Motinai Marijai . Jaunuoliai meldė taikos pasauliui, dvasinių malonių savo artimiesiems, Dievo gailestingumo   nuskriaustiesiems ir apleistiesiems ir sau  pagalbos renkantis ateities profesiją . Savaitgalio programą jaunuoliai užbaigė  atgaila , susitaikinimu  ir Šventų Mišių auka. Visą programą lydėjo šlovinimo giesmės, kurias atliko Giedrė ir Karolis Marcinkevičiai, o jiems padėjo savanoriai: Jokūbas Petrikonis, Beatričė Jančiūtė ,Kamilė Anušauskaitė ir Jieva Auglytė.  Parapijos sutvirtinamieji atsakingai ruošiasi  svarbiausiai savo šventei-Sutvirtinimui, kuris įvyks gegužės 27 dieną.

Categories: Naujienos