Gavėnia-susikaupimo laikotarpis

Gavėnia-susikaupimo laikotarpis

Gavėnia – tai tarsi visuotinės Bažnyčios rekolekcijos, susikaupimo ir atgailos laikas, kurio metu tikintieji raginami pažvelgti į Kristaus slėpinį, semtis
Read More
Gavėnios laikotarpio Kryžiaus kelio apmąstymas

Gavėnios laikotarpio Kryžiaus kelio apmąstymas

Kviečiame dalyvauti Kryžiaus kelio apmąstyme penktadieniais 17 val. 30 min. ir sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių (su parapijos jaunimu).
Read More

Šv. Mišios:

Sekmadieniais 8, 10*, 12, 13**, 18 val.
Šiokiadieniais 8, 18 val.
Šeštadieniais 9, 10, 18 val.

*10 val. – jaunimui.
**13 val. – vaikams (tik mokslo metų laiku).

Prieš Šv. Mišias šiokiadieniais 17.30
bažnyčioje vyksta Rožinio malda

Sielovadinė veikla

Galite prisijungti prie kiekvienos šių grupelių
AA grupė

AA grupė

Antradieniais ir ketvirtadieniais 18.30, sekmadieniais 16.00

Anoniminiai alkoholikai – tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo.

Ateitininkai

Ateitininkai

Šeštadieniais ir sekmadieniais 10.00-14.00

Ateitininkai kviečia naujus narius, norinčius bendrauti, iškylauti, vaidinti, šokti, dainuoti, giedoti, sportuoti, stovyklauti ir užsiimti kita įdomia bei prasminga jaunimo veikla.

Caritas

Caritas

Ketvirtadieniais 16.30-18.30

Caritas – tai pagalbos vargstantiems, nepriklausomai nuo religijos, lyties ar tautybės, veiklą vykdanti organizacija, kuri įgyvendina Katalikų Bažnyčios socialinę – pastoracinę misiją.

Choras "Lumen"

Choras "Lumen"

Antradieniais 16.00, sekmadieniais 10.00

Suaugusiųjų choras kiekvieną sekmadienį puošia liturgiją giesmėmis.

Jaunimas

Jaunimas

Trečiadieniais (repeticija) ir penktadieniais (maldos grupė) 16.30, sekmadieniais 9.00-12.00

Parapijos jaunimas kviečia bendruomenės jaunimą prisijungti prie jaunimo veiklų:
Piligriminių kelionių, rekolekcijų, mokymosi giedoti ir groti Šv. Mišiose, aktyvaus laisvalaikio praleidimo, maldos grupelės.

Maldos grupė "Atgimę Dvasioje"

Maldos grupė "Atgimę Dvasioje"

Penktadieniais 18.40

Grupelė skaito Šventąjį Raštą ir meldžiasi Šventosios Dvasios noveną, užtardama parapijiečius jų pačių bažnyčioje užrašomomis intencijomis.

Marijos legionas

Marijos legionas

Sekmadieniais 13.00-15.00

Marijos legiono tikslas – dirbti vienybėje su Dievo Motina Marija, padėti Bažnyčiai vykdyti sielovados darbus. Marijos Legiono šūkis – „Per Mariją prie Jėzaus!“

Senjorai

Senjorai

Kas antrą šeštadienį 16.00

Parapijoje veikia vyresnio amžiaus Senjorų grupelė, kuri susibūrė dėka tų, kurie ieško gilesnių gyvenimo tiesų ir nori pagal jas gyventi bei dalintis su kitais.

Šeimų susivienijimo grupė

Šeimų susivienijimo grupė

sekmadieniais 11.30-13.00
Šventojo Rašto grupė

Šventojo Rašto grupė

kas antrą sekmadienį 13.00

Kartu renkamės skaityti ir geriau suprasti Šventąjį Raštą.

Skirkite 2% pajamų mokesčio mūsų parapijos veiklai paremti

Mūsų parapijoje taip pat galite:

Ruoštis ir priimti Sakramentus

Ruoštis ir priimti Sakramentus

Krikšto, Pirmos Komunijos, Sutvirtinimo, Santuokos sakramentai

Vaikus, jaunimą ir suaugusius kviečiame dalyvauti pasirengimo sakramentams programose.

Pasikviesti kunigą

Pasikviesti kunigą

Ligonių lankymas ir namų šventinimas

Jei norite, kad Jūsų namuose ar kitur esantys sergantys artimieji priimtų ligonių sakramentą arba norite, kad kunigas palaimintų namus, drąsiai kvieskite.

Naudotis krikščioniška bibliotekėle

Naudotis krikščioniška bibliotekėle

Galite pasiimti knygų į namus

Bažnyčios gale įrengta knygų lentyna, iš kurios galite pasiskolinti krikščionišką knygą bei atnešti savo perskaitytas krikščioniškas knygas.

Užrašyti maldos intenciją

Užrašyti maldos intenciją

užtarimo malda

Parapijoje besirenkanti maldos grupė melsis Jūsų intencijomis kiekvieną penktadienį po šv. Mišių.

Gauti nemokamą teisinę konsultaciją

Gauti nemokamą teisinę konsultaciją

Teisės klinika

Teisinė pagalba ir nemokamos konsultacijos iš anksto užsiregistravusiems, kiekvieną antradienį 18.00-20.00.

Naudotis šarvojimo sale

Naudotis šarvojimo sale

Mirusiųjų šarvojimas salėje

Po bažnyčia įrengta moderni šarvojimo salės atsisveikinimui ir maldai prie mirusiojo.

Naudotis konferencijų sale

Naudotis konferencijų sale

90 vietų salė

Po bažnyčia įrengta moderni šildoma konferencijų salė.

Parapijos naujienos

Kas vyksta mūsų parapijoje
Naujienos

Susitikimas maldos grupelėje

2018 m. vasario 15 d. mūsų parapijos maldos grupelėje “AtgimęDvasioje“ lankėsi s.Emanuelė-Vida Urbonaitė OSM. Ji papasakojo apie Arkivyskupą Teofilį Matulionį. Naudodama pavyzdžius parodė, kokiais būdais šis vyskupas meldėsi kalėdamas tremties lageriuose. Pasidalino savo asmeniniais išgyvenimais Skaityti daugiau…

skelbimai

Gavėnia-susikaupimo laikotarpis

Gavėnia – tai tarsi visuotinės Bažnyčios rekolekcijos, susikaupimo ir atgailos laikas, kurio metu tikintieji raginami pažvelgti į Kristaus slėpinį, semtis iš jo jėgų, nuvalyti savo širdį, peržvelgti savo krikščionišką gyvenimą ir atgailos bei susitaikinimo dvasia Skaityti daugiau…

Susisiekite su mumis

Raštinė dirba darbo dienomis: 9.30-13.00 ir 15.00-18.00 val.

Parapijos raštinė:
Milikonių g. 18, 48276 Kaunas
Tel.:  (37) 26 88 9994
El. paštas: info@silainiuparapija.lt

Parašykite mums